Top Kids

Kurs Top Kids został opracowany w 2004 roku. Stworzenie tego kursu było naszą odpowiedzią na apele naszych ówczesnych dorosłych studentów, abyśmy zaczęli uczyć również ich dzieci. Kurs został enuzjastycznie przyjęty przez rodziców i zdobył sobie uznanie naszych najmłodszych studentów. Efektywność naszego programu nauczania skłoniła nas do udostępnienia, od tego roku szkolnego, naszego kursu innym szkołom językowym. Decyzja ta spowodowała, że rozszerzyliśmy nasz kurs na dzieci młodsze, co pozwola nam na efektywną naukę dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat.

Dla dzieci w wieku od 6-7 lat, od tego roku szkolnego, mamy do zaoferowania autorski program nauczania na bazie podręcznikaDirect Kids - First Touch of English (Pierwszy dotyk angielskiego). Dzięki temu programowi Państwa dzieci będą miały możliwość połączenia doskonałej zabawy z intensywną nauką, a w wieku 8 lat będą kontynuować naukę na kursie dla dzieci które umieją już czytać i radzą sobie z pisaniem. Cały program nauczania dzieci jest pomyślany w ten sposób, że można go zacząć bądź w wieku 6-7 lat, lub zacząć od podstaw w wieku 8-9 lat na kursie składającym się z 6 etapów. Struktura kursu zakłada, że wraz z rozwojem dzieci rozwija się zakres i tematyka zajęć na poszczególnych etapach.

Na etapie 1 uczniowie poznają podstawowe zwroty i struktury, które są niezbędne do opisywania najbliższej otaczającej ich rzeczywistości: uczą się jak przedstawić siebie i innych, poznają kolory, liczby, uczą się opisywać swój dom – jego wnętrze i wyposażenie, członków rodziny, części ciała i ubrania. Są to zatem informacje podstawowe, których znajomość pozwala opisać otoczenie.

Na etapie 2 uczniowie zapoznają się ze słownictwem związanym z życiem szkolnym – przedmiotami szkolnymi, ocenami, poznają nazwy zwierząt, produktów żywnościowych, poznają geografię kraju i świata, rozmawiają o porach roku, tworzą drzewa genealogiczne, uczą się tworzyć porównania, opisywać swoje umiejętności i ulubione zajęcia, poznają podstawy czasu przeszłego.

Na etapie 3 uczniowie zdobywają nieco wiedzy o Wielkiej Brytanii, rozmawiają o sporcie, igrzyskach i kosmosie, a także o problemach cywilizacyjnych takich jak zanieczyszczenie środowiska oraz o zdobyczach cywilizacji – komputerach, telefonach komórkowych. Poznają również słownictwo związane z najważniejszymi świętami w roku, doskonalą swoje umiejętności posługiwania się czasem przeszłym oraz poznają różne sposoby wyrażania przyszłości.

Na etapie 4 uczniowie poznają genezę symboli narodowych, rozmawiają o starożytności i czasach dinozaurów rozwijają słownictwo dotyczące sportów sezonowych, zajęć w czasie wolnym i rozrywki, rozmawiają o oszczędzaniu i wydawaniu pieniędzy, o stanie zdrowia, przeziębieniach i wizytach u lekarza czy dentysty. Uczniowie utrwalają używanie czasu przeszłego i przyszłego, poznają sposoby na wyrażanie powinności, porady, możliwości.

Na etapie 5 uczniowie poznają historię przeróżnych wynalazków: od balonu po gumę do żucia. Poznają także środki transportu, rozmawiają o magii i baśniach, sztuce, rysowaniu i malowaniu. Coraz więcej czasu poświęca się na poznawanie opinii uczniów na różne tematy oraz na danie im możliwości przedstawiania swoich argumentów na poruszane tematy.

Na etapie 6 uczniowie opisują swoje hobby i zamiłowania, rozmawiają o zjawiskach przyrody , poszerzają swoją wiedzę na temat dzikich zwierząt, rozmawiają o wycieczkach za miasto, piknikach i kempingach, zamkach i pałacach, uczą się szyfrować wiadomości i rozmawiają o pracy szpiegów. Poznają również i ćwiczą zastosowanie zaawansowanych struktur gramatycznych pozwalających wyrażać związek przeszłości z teraźniejszością oraz opinie na temat co by było gdyby.

Zajęcia, podobnie jak wszystkie zajęcia prowadzone metodą Top Direct, mają za zadanie otworzyć naszych najmłodszych studentów na aktywne posługiwanie się angielskim w rozmowach z równieśnikami. O ile na etapach początkowych mini-konwersacje mają charakter bardzo prosty i schematyczny, o tyle na wyższych etapach odpowiedzi uczniów są już bardziej złożone i nastawione na wyrażanie własnych opinii.

Podczas zajęć uczniowie, poza rozmową, ćwiczą umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Zajęcia, ze względu na swój intensywny charakter, przerywane sa grami i zabawami językowymi, które z jednej strony pozwalają na odprężenie, a z drugiej dają świetną możliwość doskonalenia zdobywanej wiedzy i umiejętności.