Top Standard

Kursy angielskiego od poziomu początkującego do poziomu zaawansowanego C1 (Advanced)

Kurs Top Standard jest przeznaczony dla młodzieży i dorosłych. Jest to kurs z zakresu General English, czyli języka ogólnego. Uczy przede wszystkim skutecznej, swobodnej i poprawnej komunikacji w języku angielskim.

Zajęcia mają charakter konwersacji prowadzonych bezpośrednio w języku angielskim, a stosowane techniki z jednej strony pozwalają na rozwijanie umiejętności rozmowy w języku angielskim, a z drugiej gwarantują intensywną pracę nad nauką słownictwa i struktur gramatycznych.

Cały kurs jest realizowany na bazie podręczników metody bezpośredniej Direct Language Lab i składa się z 8 książek podzielonych na moduły. Średnio co 4 moduły przeprowadzany jest test sprawdzający poziom opanowania materiału. Dzięki temu możemy na bieżąco modyfikować treść i formę zajęć, stosownie do faktycznych potrzeb danej grupy.

Każdy uczestnik kursu ma bezpłatny dostęp 24 godziny na dobę do nowoczesnej platformy e-learningowej Direct Language Hub.

Przebieg zajęć uzależniony jest od realizowanego poziomu zaawansowania. Początkowo uczący się głownie poznają, ćwiczą i utrwalają proste struktury językowe starając się zapamiętać ich użycie w kontekstach otaczającej ich codzienności. Szczególną uwagę przywiązujemy do ukształtowania prawidłowych nawyków językowych oraz dobrej wymowy.

Wraz z wyższym poziomem zaawansowania, poza rozwijaniem umiejętności prowadzenia rozmów, dużo czasu poświęcamy na zrozumienie zagadnień gramatycznych, których znajomość i prawidłowe użycie mają kluczowe znaczenie dla celnego wyrażania swoich myśli oraz przyszłego przelewania tych myśli na papier.

Przy najwyższym poziomie zaawansowania stosunkowo więcej czasu jest poświęcane na argumentowanie i prezentowanie własnych opinii. Poza wypowiedziami ustnymi, studenci prezentują swoje opinie w formie pisemnej. Praca nad gramatyką ma charakter podsumowujący.

Sprawdź ofertę w Twoim mieście