Top Standard

Kurs standardowy od poziomu początkującego do poziomu zaawansowanego C1 (Advanced)

Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, dzięki której szybko przełamujesz barierę w mówieniu i zaczynasz swobodnie porozumiewać się po angielsku.

Cały kurs jest realizowany na bazie podręczników Direct Language Lab i składa się z 8 książek podzielonych na moduły. Średnio co 4 moduły przeprowadzany jest test sprawdzający poziom opanowania materiału. Dzięki temu możemy na bieżąco modyfikować treść i formę zajęć, stosownie do faktycznych potrzeb danej grupy.

Test Ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Kurs obejmuje 100 lekcji (50-min.), w czasie których:

 • poznasz struktury egzaminu i nauczysz się strategii egzaminacyjnych,
 • gruntownie powtórzysz słownictwo i gramatykę z zakresu gimnazjum,
 • przećwiczysz czytanie ze zrozumieniem i reagowanie na słowo mówione,
 • nauczysz się pisemnych form sprawdzających umiejętności językowe,
 • powtórzysz zwroty i wyrażenia testowane podczas egzaminu.

Top Business

Kurs prowadzony metoda bezpośrednią na poziomie wyższym średniozaawansowanym B2,  przeznaczony dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z biznesem, takimi jak: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na rynku, struktury organizacyjne firm, strategia planowania oraz procesy podejmowania decyzji, finanse (budżet, kontrola wydatków, raporty, procedury), terminologia bankowa, obsługa kredytów, akcje, przejmowanie majątku dłużników oraz wiele innych. Na kursie uczymy także pisania profesjonalnych listów i podań, dawania referencji, przeprowadzania i uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych oraz wielu innych przydatnych w świecie biznesu zagadnień.

Top Matura

Kurs opracowany przez nauczycieli i egzaminatorów maturalnych. Doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Kurs Top Matura:

 • ogromna dawka niezbędnego słownictwa, utrwalonego za pomocą autorskiej metody Top Direct, kładącej duży nacisk na swobodną komunikację w języku angielskim,
 • zróżnicowane ćwiczenia dostosowane do wymogów maturalnych, rozwijające umiejętności wymagane na egzaminie,
 • profesjonalna kadra służąca pomocą zarówno słabszym, jak i bardziej ambitnym uczniom, dostosowując zakres ćwiczeń dodatkowych do indywidualnych potrzeb każdego studenta,
 • regularne weryfikowanie wiedzy studenta za pomocą testów pozwalające na bieżąco oceniać postępy w nauce,
 • 137  lekcji, w tym zajęcia typu Listening,
 • małe grupy: 6 - 10 osób,
 • skrypt Top Matura oraz wszelkie potrzebne materiały w cenie kursu.

Top Kids

Zajęcia językowe dla dzieci w wieku 9-12 lat, prowadzone autorską metodą Top Direct.

Program nauki w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe, wprowadza dziecko w świat języka angielskiego. Cały kurs składa się z sześciu etapów. Po zakończeniu szóstego etapu dzieci mogą kontynuować naukę na czwartym lub piątym etapie kursu podstawowego.

Dzieci, które uczęszczają na nasze kursy, szybko nabywają umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim. Dzięki temu chętnie uczestniczą w zajęciach, a nauka sprawia im wiele radości.

English For Survival

Angielski dla wyjeżdżających za granicę

Jest to intensywny kurs (16 spotkań po 2 lekcje), na którym poznasz zwroty i słówka niezbędne podczas podróży, pobytu i pracy za granicą.

Dzięki zagadnieniom poruszanym na zajęciach łatwiej będzie porozumieć się na dworcu, lotnisku, w autobusie czy metrze, a także znajdując nocleg, rozmawiając z potencjalnym pracodawcą, prezentując swoje umiejętności, zamawiając posiłki czy poszukując pomocy lekarskiej. Zakazy, nakazy, instrukcje i znaki również nie będą sprawiać problemu!