fbpx

TOP MATURA

kurs

Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomach: podstawowym i rozszerzonym

Kurs Top Matura przygotowuje studentów do matury z języka angielskiego, zgodnie z wytycznymi do matury podawanymi przez MENiS. Kurs Top Matura najczęściej jest prowadzony na poziomie rozzszerzonym. Założenia kursu oraz jego program, a także zestawy ćwiczeń zostały przygotowane przez nauczycieli i egzaminatorów maturalnych.

Podczas kursu studenci poznają strategie rozwiązywania testów egzaminacyjnych, utrwalają słownictwo i gramatykę z zakresu odpowiadającego wybranemu wariantowi, ćwiczą wszystkie sprawdzane na egzaminie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.

Na kursie Top Matura zajęcia mają charakter bardzo intensywny i często zaczynają się omówieniem ćwiczenia ze słuchania, które poprzedza rozpoczęcie zajęć [studenci przychodzą wcześniej przed zajęciami właściwymi].

Na każdych zajęciach część czasu poświęcona jest na powtórkę i utrwalenie słownictwa tematycznego przy pomocy technik metody bezpośredniej.

Podczas zajęć studenci ćwiczą czytanie ze zrozumieniem [w kontekście zadań egzaminacyjnych], powtarzają gramatykę, doskonalą umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych [stosownie do wymagań egzaminacyjnych].

Podczas zajęć lektor cały czas służy radą i pomaga w zrozumieniu wszelkich zawiłości, o ile takie się pojawią.

Zapisz się już dzisiaj!

Zobacz wszystkie kursyZapisz się